Thi công chống thấm nhà vệ sinh

09-14-2017

- Bề mặt bê tông, vữa phải được vệ sinh sạch sẽ, không dính dầu, mỡ và mảnh rác vụn. Nếu có yêu cầu về vữa tạo góc/tạo mặt phẳng/tạo dốc thì nó sẽ được thi công trên bề mặt bê tông với một loại chất kết dính (ví dụ Sika Latex TH pha loãng với nước theo tỷ lệ 1:1 và trộn với xi măng) và được bảo dưỡng phù hợp.

 

- Trước  khi  thi  công  Sikatop Seal  107,  bề  mặt  phải  bão  hòa  nước  nhưng không được đọng nước.

 

- Trộn Sikatop Seal 107:  Đổ từ từ thành phần bột vào thành phần lỏng được chứa sẵn trong một thùng chứa sạch và dùng khoan trộn điện khuấy đều với tốc  độ thấp.

 

-  Thi công  Sikatop Seal 107  lớp 1 bằng bay hoặc bằng cọ với định mức là  2 kg/m2/lớp.

       
-  Sau khi lớp thứ nhất khô (sau 4 giờ), quét lớp thứ hai bằng cọ hoặc bay.


-  Sau khi lớp thứ hai khô (sau 24 giờ), thi công dán gạch sử dụng chất  kết dính phù hợp.

 

Liều lượng Sikatop Seal 107:


Tùy thuộc vào độ nhám bề mặt, biên dạng bề mặt, độ dày của lớp vữa, theo hướng dẫn  ~ 2.0 kg / m2 / mm (không kể hao hụt, tùy thuộc biên dạng bề mặt và rỗ,…

Chi tiết minh họa

 

Chống thấm nhà vệ sinh

Tin liên quan