THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH "Gói thầu số: FIRST/2b2/HUONGTRA/G06"

09-23-2017

Gói thầu số: FIRST/2b2/HUONGTRA/G06

Tên gói thầu: “Cung cấp thiết bị tách hạt bằng quang phổ phục vụ sản xuất thử nghiệm sản phẩm thô”

1.  Nhóm hợp tác Hương Trà bao gồm 05 thành viên do Công ty Cổ phần Hương Trà làm thành viên đứng đầu đã nhận được khoản tài trợ từ nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới của Dự án “Đẩy mạnh Đổi mới Sáng tạo thông qua Nghiên cứu, Khoa học và Công nghệ - FIRST” (Bộ Khoa học và Công nghệ) theo phương thức thực hiện có đối ứng với tỷ lệ 48% vốn tài trợ từ Dự án FIRST và 52% kinh phí đối ứng từ Nhóm hợp tác Hương Trà để thực hiện đề xuất “Hoàn thiện quy trình công nghệ, dây chuyền thiết bị sản xuất, chế biến sản phẩm thạch anh dạng tinh thể chất lượng tối ưu dùng cho ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghệ vật liệu mới…từ nguồn nguyên liệu sẵn có tại Việt Nam” (Tiểu dự án FIRST-HUONGTRA) theo Thỏa thuận tài trợ số FIRST/2b2/HUONGTRA/01/2017 ký ngày 01/6/2017 giữa Ban QLDA FIRST và Nhóm hợp tác Hương Trà. Nhóm hợp tác dự định dùng một phần tiền tài trợ đó và kinh phí đối ứng theo tỷ lệ nêu trên để thanh toán một phần của hợp đồng “Cung cấp thiết bị tách hạt bằng quang phổ phục vụ sản xuất thử nghiệm sản phẩm thô”.

2.  Công ty Cổ phần Hương Trà thay mặt cho Nhóm hợp tác Hương Trà mời các nhà thầu hợp lệ nộp hồ sơ chào giá cho gói thầu “Cung cấp thiết bị tách hạt bằng quang phổ phục vụ sản xuất thử nghiệm sản phẩm thô” bao gồm:

STT

Tên hàng hoá

Đơn vị tính

Số lượng

1

Thiết bị tách hạt bằng quang phổ

Cái

1

  • Địa điểm giao hàng: Công ty Cổ phần Hương Trà: Lô A3-4, khu A, khu CN Nam Cấm, xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.
  • Thời hạn giao hàng: 03 tháng kể từ ngày ký hợp đồng

3.  Việc đấu thầu sẽ được thực hiện thông qua quy trình mua sắm cạnh tranh của Nhóm hợp tác đã được phê duyệt trong Thỏa thuận tài trợ số FIRST/2b2/HUONGTRA/01/2017 và được mở cho tất cả các nhà thầu hợp lệ như xác định trong Hướng dẫn của của Ngân hàng Thế giới: Đấu thầu mua sắm hàng hóa, công trình và dịch vụ phi tư vấn theo khoản vay IBRD và tín dụng IDA & Tài trợ của Ngân hàng Thế giới – phát hành tháng 01/2011.

4.  Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này có thể tìm hiểu thêm thông tin chi tiết và được cung cấp bộ Hồ sơ yêu cầu chào giá bằng tiếng Việt tại địa chỉ liên hệ ghi ở mục 6.

5.  Hồ sơ chào giá phải được gửi tới địa chỉ liên hệ ghi ở mục 6.

- Thời gian đóng thầu: 09h00 ngày 02 tháng 10 năm 2017. Hồ sơ chào giá nộp muộn sẽ bị loại và không có giá trị dự thầu.

- Thời gian mở thầu: 14h00 ngày 02 tháng 10 năm 2017. Các hồ sơ chào giá sẽ được mở công khai với sự hiện diện của đại diện nhà thầu và bất kỳ ai khác muốn tham dự lễ mở thầu tại địa chỉ ghi ở mục 6.

6.  Địa chỉ liên hệ: Công ty Cổ phần Hương Trà

  • Địa chỉ: Lô A3-A4, khu A, khu CN Nam Cấm, xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
  • Trang Web: huongtrajsc.com
  • Email: qlda.first.ht@gmail.com
  • Chuyên gia mua sắm đấu thầu: Ông Nguyễn Thái Tuấn
  • Điện thoại: 0912.333.267

Tin liên quan